Om aportal.no


Om tjenesten

Aportal.no er en portal for innhenting av helseopplysninger. Rehabiliteringssentre, institusjoner og klinikker benytter aportal.no for sikkert å sende ut og innhente informasjon fra sine klienter og pasienter.

Trygge aktører

Aportal.no er utviklet og driftes av Avans As, en aktør med lang erfaring i helsesektoren. Avans As er godkjent leverandør til Norsk Helsenett. For å tilby høyeste nivå av sikkerhet, benytter vi BankID til innlogging og signering.

Hvordan fungerer tjenesten

Med aportal.no kan et behandlersted sende ut et dokument til deg som legges på aportal.no. Du mottar en link via epost eller sms, sender deg til aportal.no for pålogging.

Sikker pålogging med BankID

For å få tilgang til dokumentet, logger du på med BankID. BankID er en løsning for sikker identifisering og autentisering av brukere på nett.

Dokumentoversikt

Når du er pålogget får du en oversikt over dine dokument. Klikk på et dokument for å lese dette, fylle ut informasjon og eventuelt signere.

Behandlingsstedet tar kontakt

Når du har behandlet dokumentet, mottar behandlingsstedet informasjon om dette og håndterer informasjonen videre. Etter at informasjonen er behandlet kontakter behandlingsstedet deg for videre oppfølging.

.col-sm-4

Informasjon om tjenesten

Rett til informasjon om behandlingen av helse og personopplysninger

Enhver som ber om det, skal få vite hvordan opplysningene om egen person blir behandlet.

Du kan ha rett til innsyn

Du kan henvende deg til oss og be om å få vite hva slags opplysninger de har om deg, hva de skal brukes til, og hvor de er innhentet fra. Dette gjelder så vel elektroniske som manuelle registre. Du har krav på å få svar innen 30 dager.

Du skal kunne kreve at feilaktige eller mangelfulle opplysninger om deg blir rettet

I utgangspunktet skal legekontoret av eget tiltak rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. Men det er ikke alltid lett for den som behandler store mengder opplysninger å bli klar over at noe mangler eller er feil. Vi anbefaler derfor at alle bruker innsynsretten aktivt, og gir beskjed til virksomheten det gjelder om det er feil.

Du kan kreve at unødvendige opplysninger om deg blir sperret eller slettet

Vi sletter eller sperrer opplysninger i helseregistre som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel regnskapsloven og arkivloven.

Du kan kreve at opplysninger i pasientjournal slettes dersom de er feilaktige og misvisende og føles belastende for deg eller åpenbart ikke er nødvendige for å gi helsehjelp.

Du skal kunne utøve dine rettigheter gratis

Når du ber om innsyn, retting og sletting er dette gratis. Du kan be om utskrift av journal eller deler av journal.


Informasjonssikkerhet

Vi har etter lovgivningen ansvar for å sørge for at helse- og personopplysningene er tilstrekkelig sikret.

Vi sikrer at kun de som har et tjenestelig behov får tilgang til opplysningene. Videre sikrer vi at opplysninger ikke kan endres eller slettes av andre enn de som er autorisert til å gjøre dette.

Vi sikrer at helse- og personopplysningene er tilgjengelige når det er nødvendig for å utføre våre arbeidsoppgaver, for å gi deg en best mulig tjeneste.

Vi revurderer våre prosedyrer periodisk slik at sikkerheten til enhver tid skal være så god som mulig. Dersom vi oppdager at en prosedyre ikke er fulgt følges dette grundig opp.

Vi benytter oss av Avans As som leverandør og databehandler.

Alle henvendelser skal rettes til behandlingsansvarlig og således databehandlingsansvarlig.

.col-sm-4